#5187

Satel NAVY Dualna czujka ruchu i stłuczenia szyby

121.77 PLN
99.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #5187
 • Dwa niezależne wyjścia alarmowe
 • Regulowana czułość detekcji obu czujników
 • Odporność na zwierzęta do 15kg

 Dostawa:
Wyślemy już jutro!
Planowane dostarczenie: 2018-10-24 Środa 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Czujka NAVY umożliwia wykrycie ruchu w chronionym obszarze i wykrycie zbicia szyby.

Właściwości

 • Czujnik ruchu PIR i czujnik zbicia szyby w jednej obudowie.
 • Dwa niezależne wyjścia alarmowe.
 • Regulowana czułość detekcji obu czujników.
 • Podwójny pyroelement.
 • Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
 • Opcja odporności na ruch zwierząt o wadze do 15 kilogramów.
 • Cyfrowa kompensacja temperatury.
 • Zaawansowana dwutorowa analiza dźwięku.
 • Dwukolorowa dioda LED do sygnalizacji alarmu.
 • Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED.
 • Pamięć alarmu.
 • Nadzór toru sygnałowego czujnika PIR i napięcia zasilania.
 • Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.

Czujka zgłasza alarm w następujących przypadkach:

 • wykrycie ruchu w chronionym obszarze;
 • zarejestrowanie w czasie krótszym niż 4 sekundy kolejno dźwięku niskiej (uderzenie) i wysokiej (tłuczenie szkła) częstotliwości.

Funkcje nadzoru

W przypadku spadku napięcia poniżej 9 V (±5%) na czas dłuższy niż 2 sekundy lub uszkodzenia toru sygnałowego czujnika PIR, czujka zgłosi awarię. Awaria sygnalizowana jest włączeniem wyjścia alarmowego czujnika ruchu PIR oraz świeceniem diody LED na czerwono. Sygnalizacja awarii trwa przez cały czas jej występowania.

Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED

Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED jest możliwe, gdy zworka na kołkach LED założona jest w pozycji OFF. Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED umożliwia zacisk LED. Dioda LED jest włączona, gdy na zacisk podana jest masa. Dioda LED jest wyłączona, gdy zacisk jest odcięty od masy. Do zacisku można podłączyć wyjście centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako WSKAŹNIK TRYBU SERWISOWEGO, PRZEŁĄCZNIK BISTABILNY lub WSKAŹNIK TESTU WEJŚĆ.

Pamięć alarmu

Jeżeli włączona jest dioda LED, czujka może sygnalizować pamięć alarmu. Włączanie/ wyłączanie pamięci alarmu umożliwia zacisk MEM. Pamięć alarmu jest włączona, gdy na zacisk podana jest masa. Pamięć alarmu jest wyłączona, gdy zacisk jest odcięty od masy. Jeżeli pamięć alarmu jest włączona i będzie miał miejsce alarm, dioda LED zacznie migać (na czerwono – czujnik ruchu; na zielono – czujnik zbicia szyby). Sygnalizacja pamięci alarmu będzie trwała do czasu ponownego włączenia pamięci alarmu (podania masy na zacisk MEM). Wyłączenie pamięci alarmu nie kończy sygnalizacji pamięci alarmu. Do zacisku MEM można podłączyć wyjście centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako WSKAŹNIK CZUWANIA.

Schemat płytki czujki SATEL NAVY

Schemat płytki czujki SATEL NAVY

Opis do rysunku

 1. mikrofon.
 2. zaciski:
  • TMP wyjście sabotażowe (NC);
  • NCG wyjście alarmowe czujnika zbicia szyby (przekaźnik NC);
  • NCP wyjście alarmowe czujnika ruchu PIR (przekaźnik NC);
  • MEM włączanie/wyłączanie pamięci alarmu;
  • LED włączanie/wyłączanie diody LED;
  • COM masa;
  • 12V wejście zasilania;
 3. dwukolorowa dioda LED sygnalizująca:
  • alarm wywołany przez czujnik ruchu PIR – świeci na czerwono przez 2 sekundy;
  • pamięć alarmu wywołanego przez czujnik ruchu PIR – miga na czerwono;
  • alarm wywołany przez czujnik zbicia szyby – świeci na zielono przez 2 sekundy;
  • pamięć alarmu wywołanego przez czujnik zbicia szyby – miga na zielono;
  • zarejestrowanie dźwięku niskiej częstotliwości – świeci na zielono przez 0,5 sekundy;
  • tryb testowy czujnika zbicia szyby – krótki błysk na zielono co 3 sekundy;
  • awarię – świeci na czerwono;
  • rozruch – miga na przemian na czerwono i zielono.
 4. podwójny pyroelement. Nie należy dotykać pyroelementu, aby go nie zabrudzić.
 5. kołki do konfiguracji czujki:
  • PET włączenie/wyłączenie opcji odporności na zwierzęta. Opcja jest włączona, gdy zworka jest założona w pozycji ON.
  • TST włączenie/wyłączenie trybu testowego czujnika zbicia szyby. W trybie testowym czujnik zgłasza alarm po zarejestrowaniu dźwięku wysokiej częstotliwości (dźwięku tłuczonego szkła). Tryb testowy jest włączony, gdy zworka jest założona w pozycji ON.
  • LED włączenie/wyłączenie diody LED. Dioda LED jest włączona, gdy zworka jest założona w pozycji ON – zdalne włączanie/wyłączanie diody
  • LED jest wówczas niemożliwe.
 6. styk sabotażowy
 7. otwór na wkręt mocujący.
 8. potencjometr do regulacji czułości czujnika PIR.
 9. potencjometr do regulacji czułości czujnika zbicia szyby.

Montaż

Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Chronione powierzchnie szklane muszą znajdować się w zasięgu detekcji czujnika zbicia szyby. Należy pamiętać, że zasłony, kotary, miękkie obicia mebli, płytki akustyczne itp. pochłaniają dźwięk i pogarszają zasięg detekcji czujki.

 1. Otworzyć obudowę.
 2. Wyjąć płytkę z elektroniką.
 3. Wykonać otwory pod wkręty i kabel w podstawie obudowy.
 4. Przeprowadzić kabel przez wykonany otwór.
 5. Przymocować podstawę obudowy bezpośrednio do ściany albo do przykręconego do ściany lub sufitu uchwytu. Czujki nie można montować na uchwycie, jeżeli ma być włączona opcja odporności na zwierzęta.
 6. Zamocować płytkę elektroniki.
 7. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków.
 8. Przy pomocy potencjometrów i zworek określić parametry pracy czujki.
 9. Zamknąć obudowę czujki.

Materiały do pobrania