Polityka prywatności


W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

KTO GROMADZI DANE
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu są wspólnicy spółki cywilnej PLUSCOM S.C. Artur Szóstak, Tomasz Bojko z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 252a, NIP: 6321878755, REGON 278352568
 
JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Przetwarzamy tylko te dane, które od Ciebie otrzymaliśmy. Aby skorzystać z naszych usług wymagamy od Ciebie podania  imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży i dostawy towaru oraz możliwości skontaktowania się z Tobą w jej sprawie.
 
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Głównym celem przetwarzania twoich danych osobowych jest przygotowanie i przedstawienie oferty handlowej oraz zawarcie umowy.  Jeżeli wyraziłeś zgodę, podane przez Ciebie dane osobowe posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o promocjach, szkoleniach i konkursach. W celu dostarczania informacji zgodnych z Twoimi zainteresowaniami będziemy mogli personalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dbamy o ciągły rozwój i ulepszanie naszego sklepu, dlatego przetwarzamy dane, które nam podałeś, dla celów statystycznych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez okres jaki jest to niezbędne do realizacji umowy oraz roszczeń posprzedażowych. W przypadku posiadania konta w naszym serwisie, Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo konto będzie utrzymywane.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe partnerom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, tj. firmie kurierskiej, do biura rachunkowego, firmie hostingowej oraz operatora płatności. Nie udostępniamy Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE
Dane uzyskane za pośrednictwem sklepu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Wprowadzane dane chronimy przy pomocy certyfikatu  SSL. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych
 
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA
W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę bez żadnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie na podstawie zgody. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. Masz prawo sprostować swoje dane osobowe oraz żądać ich usunięcia. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z sklepu.

COOKIES
Pliki Cookies wykorzystujemy do przechowywania ustawień które wybrałeś podczas użytkowania sklepu, tj. widok listy, schowek, układ menu. Danych tych nie da się wykorzystać do identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.

KONTAKT
Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować na adres e-mail: privacy@pluscom.pl lub pisemnie na adres: PLUSCOM, Grunwaldzka 252a, 43-600 Jaworzno