#4250

Satel TESTER INDIGO Tester czujek zbicia szkła

311.19 PLN
253.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #4250
 • Imitowanie dźwięków rozbijanego szkła: zwykłego, hartowanego i laminowanego
 • Umożliwia precyzyjną regulację czujników

 Dostawa:
Wyślemy już jutro!
Planowane dostarczenie: 2018-10-24 Środa 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

TESTER INDIGO imituje dźwięk rozbijanego szkła, co pozwala sprawdzić poprawność detekcji cyfrowych czujek zbicia szkła INDIGO. Urządzenie może emitować dźwięk tłuczenia szkła zwykłego, laminowanego lub hartowanego. Tester posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.

SATEL TESTER INDIGO Tester czujek zbicia szkła

SATEL TESTER INDIGO Tester czujek zbicia szkła

Opis do rysunku:

 1. przycisk generujący dźwięk szkła laminowanego
 2. przycisk generujący dźwięk szkła zwykłego
 3. przycisk generujący dźwięk szkła hartowanego
 4. dioda informująca o rozładowaniu baterii – świeci przy naciskaniu przycisków generujących dźwięki jeśli bateria jest rozładowana

Aby rozpocząć pracę z testerem należy:

 1. Nacisnąć jeden z przycisków na czas ok. 2,5 sekundy – w tym czasie dioda LED szybko miga. Po upływie tego czasu zostanie wygenerowany dźwięk tłuczonego szkła.
 2. Kolejne naciśnięcia dowolnego przycisku generują dźwięki natychmiast. Zapalona dioda LED w trakcie generowania dźwięku oznacza słabą baterię. Aby wyniki testu były poprawne, należy wymienić baterię na nową.
 3. Tester jest gotowy do natychmiastowego generowania dźwięku przez 20 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku. Stan ten jest sygnalizowany krótkimi mignięciami diody LED co 2,5 sekundy. Jeśli dioda przestała migać, to ponowne uruchomienie testera należy przeprowadzić zgodnie z punktem 1.

Uwagi:

 • Tester emituje bardzo głośny dźwięk, dlatego nie należy go używać w odległości mniejszej niż 1 metr od ucha. Natężenie fali akustycznej może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
 • Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie baterie alkaliczne 9V 6LR61

Test detekcji czujki stłuczenia szkła INDIGO należy przeprowadzić przed położeniem okablowania – do zasilania czujki można wykorzystać prowizoryczne źródło zasilania (np. baterię). W celu sprawdzenia, czy czujka została zamontowana w miejscu zapewniającym optymalny zasięg detekcji należy postępować według następującej procedury:

 1. Uruchomić w czujce tryb testowy, w którym generuje ona alarm po zarejestrowaniu jedynie sygnału wysokiej częstotliwości (zdjąć zworkę z kołków J3 na płytce czujki).
 2. Umieścić tester w pobliżu okna – najlepiej w miejscu najbardziej oddalonym od czujki – i naciskając odpowiedni przycisk wygenerować dźwięk charakterystyczny dla danego typu szkła.
 3. Jeżeli czujka sygnalizuje alarm, jej lokalizacja jest poprawna, ale dla pewności zaleca się kilkakrotne powtórzenie testu.
 4. Jeśli czujka nie reaguje na generowane przez tester dźwięki, należy odpowiednio wyregulować czułość detekcji przy pomocy potencjometru na płytce czujki, a jeśli to nie pomoże, zmienić miejsce montażu czujki.
 5. Zakończyć tryb testowy w czujce (założyć zworkę na kołki J3).

Uwagi:

 • W czasie testu należy zachować warunki, w jakich będzie pracować czujka, tzn. obudowa czujki powinna być zamknięta, a w przypadku gdy okno jest zasłonięte żaluzjami lub zasłonami, umieścić tester za zaciągniętymi żaluzjami lub zasłonami.
 • W przypadku dużych oszklonych powierzchni zaleca się przeprowadzenie testu w kilku fragmentach okna.

Specyfikacja techniczna
Zasilanie: 9V
Materiały do pobrania