#4069

Satel INT-FI Konwerter światłowodowy danych

830.25 PLN
675.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #4069
 • Konwersja magistral komunikacyjnych INTEGRA na transmisję parą światłowodów
 • Dopuszczalna odległość między dwoma konwerterami do 2 km

 Dostawa:
Wyślemy pojutrze!
Planowane dostarczenie: 2018-10-26 Piątek 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych.

Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi central alarmowych z serii INTEGRA lub z magistralą RS-485 systemu kontroli dostępu ACCO.

Pozwala wydłużyć maksymalną odległość między urządzeniami do 4 km.


Satel INT-FI Konwerter światłowodowy danych

Satel INT-FI Konwerter światłowodowy danych

Satel INT-FI Konwerter światłowodowy danych

Satel INT-FI Konwerter światłowodowy danych


Właściwości konwertera

 • Konwersja sygnałów przesyłanych magistralami manipulatorów lub ekspanderów centrali alarmowej z serii INTEGRA oraz magistralą RS-485 systemu kontroli dostępu ACCO.
 • 4 gniazda do podłączenia dwóch par światłowodów (w każdej parze jeden światłowód nadawczy i jeden odbiorczy).
 • Zaciski do podłączenia sygnałów elektrycznych z trzech magistral komunikacyjnych central alarmowych z serii INTEGRA (jednej manipulatorów i dwóch ekspanderów) lub jednej magistrali RS-485 systemu kontroli dostępu ACCO.
 • Możliwość pracy w różnych konfiguracjach w zależności od ustawienia zworek na kołkach na płytce elektroniki.
 • Tryb testowy umożliwiający sprawdzenie poprawności transmisji danych.
 • Diody LED sygnalizujące wybraną konfigurację.
 • Zasięg transmisji między dwoma konwerterami do 2 km.
 • Możliwość łączenia trzech konwerterów w łańcuch.
 • W przypadku połączenia typu kaskada możliwość zwiększenia zasięgu transmisji do 4 km.
 • Współpraca z popularnymi światłowodami wielomodowymi.
 • Możliwość uaktualniania oprogramowania konwertera (firmware).
 • Wysoka odporność komunikacji na zakłócenia.
 • Zapewnienie izolacji galwanicznej urządzeń.
Schemat płytki konwertera SATEL INT-FI

Schemat płytki konwertera SATEL INT-FI

Objaśnienia do rysunku:

 1. port RS-232 (standard TTL) do podłączenia portu szeregowego COM komputera. W celu uaktualnienia oprogramowania konwertera (firmware) gniazdo należy połączyć z komputerem przy pomocy kabla produkowanego przez firmę SATEL (komplet DB9FC/RJ-KPL).
 2. kołki do konfigurowania konwertera. Fabrycznie na wszystkie kołki zworki są założone.
 3. diody diagnostyczne sygnalizujące konfigurację konwertera
 4. gniazda typu S/T do podłączenia światłowodów wielomodowych o średnicy 50/125 µm lub 62,5/125 µm. Na płytce elektroniki znajdują się dwa interfejsy światłowodowe – A (pierwotny) i B (rozszerzający, którego rola uzależniona jest od sposobu podłączenia urządzeń – patrz rysunki 5 i 6). Do każdego z nich podłącza się parę światłowodów: RX – odbiorczy (receive) i TX – nadawczy (transmit).
 5. kołki umożliwiające zmianę natężenia prądu diody nadajnika w zależności od długości światłowodów interfejsu A.
 6. kołki umożliwiające zmianę natężenia prądu diody nadajnika w zależności od długości światłowodów interfejsu B.
 7. dioda LED sygnalizująca świeceniem obecność zasilania i działanie programu.
 8. zaciski

Montaż

Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

Konwerter INT-FI powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. Miejsce montażu urządzenia powinno zapewniać ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

Podłączenie do magistral komunikacyjnych oraz do źródła zasilania należy wykonać typowym nieekranowanym kablem prostym stosowanym w systemach alarmowych (nie zaleca się stosowania kabla typu „skrętka”).

Podłączenie do magistrali RS-485 należy wykonać przy pomocy kabla typu UTP (skrętka nieekranowana). Długość kabla światłowodowego łączącego dwa konwertery INT-FI może wynosić do 2 km.


Specyfikacja techniczna
Zasilanie: 12
Obciążalność wyjść typu OC: 50mA, 12V DC
Obciążalność prądowa wyjść przekaźnikowych: 2A, 24V DC
Warunki pracy: -10 ... +55°C
Materiały do pobrania