#4066

Satel GSM LT-2 Moduł GSM zastępujący linię telefoniczną

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Moduł komunikacyjny GSM LT-2 został zastąpiony przez uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X

Zastosowania:

 • dedykowany moduł monitoringu dla central INTEGRA
 • odbiornik SMS dla stacji monitorującej STAM
 • bramka GSM dla central telefonicznych
 • monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych

Właściwości modułu GSM LT-2

 • Symulacja analogowej linii telefonicznej poprzez wykorzystanie połączenia komórkowego.
 • Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) za pomocą FSK lubDTMF.
 • Współpraca z centralami alarmowymi i innymi urządzeniami(np. automatem telefonicznym DT-1) wykorzystującymi analogową linię telefoniczną do przekazania głosowej informacji o alarmie lub do wysłania komunikatu tekstowego do systemu przywoławczego (pager).
 • Możliwość rozpoznania komunikatu skierowanego do systemu przywoławczego (pager) i przesłania go w formie wiadomości tekstowej SMS pod dowolny numer telefonu komór-kowego.
 • Realizowanie połączeń przychodzących i wychodzących do sieci telefonii bezprzewodowej (komórkowej).
 • Obsługa wybierania tonowego i impulsowego.
 • Sygnalizacja podjęcia (odebrania) połączenia inicjowanego z zacisków R-1, T-1 modułu poprzez zmianę polaryzacji napięcia na tych zaciskach (możliwość taryfikacji).
 • Współpraca ze stacją monitorującą STAM-1/STAM-2 polegająca na umożliwieniu monitorowania obiektów przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych SMS.
 • Funkcja modemu zewnętrznego dla central alarmowych CA-64* i typu INTEGRA
 • Współpraca z centralami PBX jako dodatkowa linia zewnętrzna.
 • Działanie oparte o współpracę z przemysłowym, trójzakresowymprzemysłowym telefonem komórkowym pracującym w sieciach GSM 900/1800/1900 MHz.
 • Cztery wejścia, których naruszenie i powrót do stanu normalnego mogą być monitorowane poprzez przemysłowy telefon komórkowy, przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub poprzez CLIP.
 • Kontrola poziomu sygnału antenowego.
 • Gniazdo RS umożliwiające:
  • programowanie modułu przy pomocy programu DLOAD10 zainstalowanego na komputerze (wersja 1.00.29 lub nowsza),
  • podłączenie modułu do stacji monitorującej STAM-1/STAM-2,
  • podłączenie modułu do central alarmowych CA-64* i INTEGRA jako modemu zewnętrznego,
  • wykorzystanie modułu w charakterze faksu i modemu.
 • Wyjście sygnalizujące awarię (brak możliwości uzyskania połączenia).
 • Kontrola obecności modułu poprzez transmisje testowe CLIPz potwierdzeniem odbioru i/lub poprzez wiadomość SMS.
 • Monitoring GPRS obejmujący stan modułu GSM LT-2 i/lub zdarzenia centrali alarmowej (symulacja telefonicznej stacji monitorującej odczytującej zdarzenia w formatach DTMF).
 • Odpowiadanie na CLIP użytkownika (przy pomocy usługi CLIP lub wiadomości SMS).

Obsługa telefonu GSM

Przemysłowy telefon komórkowy, podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, potrzebuje do pracy karty aktywacyjnej SIM.

Użytkownik modułu GSM LT-2 musi we własnym zakresie zapewnić taką kartę.

Umieszcza się ją w specjalnym gnieździe znajdującym się po prawej stronie płytki elektroniki. Kod PIN – o ile jest konieczny – wprowadza się do pamięci modułu przy pomocy aparatu telefonicznego podłączonego do zacisków R-1, T-1.


Specyfikacja techniczna
Pobór prądu w stanie gotowości: 50mA
Zasilanie: 12
Materiały do pobrania
Polecane z tym produktem