#5389

Satel GPRS-T4 Moduł monitoringu GPRS/SMS

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Moduł GPRS-T4 został zastąpiony przez uniwersalny moduł monitorujący GPRS-A


Uniwersalny komunikator GPRS-T4 przeznaczony jest do realizowania monitoringu GPRS oraz SMS z dowolnej centrali alarmowej lub innego urządzenia. Dodatkową funkcją GPRS-T4 jest zdalne sterowanie wyjściami modułu, dzięki której możliwe jest np. włączanie lub wyłączanie czuwania systemu alarmowego za pomocą SMS.

Właściwości modułu:

 1. 8 wejść programowanych jako:
  • cyfrowe typu NO,
  • cyfrowe typu NC,
  • analogowe.
 2. Dodatkowe wejście do kontroli obecności napięcia zmiennego.
 3. 4 wyjścia typu NO lub NC sterowane:
  • lokalnie – przy pomocy wejść;
  • zdalnie – przy pomocy wiadomości SMS lub usługi CLIP.
 4. Możliwość sterowania wyjściami z 64 telefonów przy wykorzystaniu usługi CLIP.
 5. Monitorowanie stanu wejść realizowane w formie kodów zdarzeń wysyłanych do dwóch stacji monitorujących (przy użyciu protokołu TCP lub UDP) przy pomocy:
  • transmisji GPRS;
  • wiadomości SMS.
 6. Możliwość automatycznego zastąpienia transmisji GPRS wiadomością SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS.
 7. Kodowana transmisja zdarzeń przesyłanych w technologii GPRS.
 8. Powiadamianie o zmianie stanu wejść przy pomocy:
  • wiadomości SMS;
  • usługi CLIP.
 9. Okresowe transmisje testowe w celu kontroli poprawnego działania modułu:
  • na wybrane numery telefonów (wiadomość SMS lub wykorzystanie usługi CLIP);
  • do stacji monitorujących.
 10. Możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych:
  • po zidentyfikowaniu numeru telefonu dzwoniącego (usługa CLIP);
  • po odebraniu polecenia z programu GPRS-SOFT.
 11. Możliwość sprawdzania stanu dostępnych środków oraz ważności konta karty SIM zainstalowanej w module.
 12. Wskaźnik poziomu sygnału GSM odbieranego przez przemysłowy telefon komórkowy oraz wskaźnik problemów związanych z logowaniem do sieci GSM.
 13. Konfiguracja modułu:
  • lokalnie – za pośrednictwem portu RS-232 (TTL);
  • zdalnie – za pośrednictwem sieci GSM (technologia GPRS),
  • zdalnie – przy pomocy wiadomości SMS.
 14. Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania modułu przy pomocy GPRS.
 15. Możliwość automatycznego restartu modułu.
 16. Zasilanie napięciem stałym 12 V (±15%).
Satel GPRS-T4 Widok płytki elektroniki modułu

Satel GPRS-T4 Widok płytki elektroniki modułu

Objaśnienia do rysunku 2:

 1. gniazdo karty SIM. Nie zaleca się wkładania karty SIM do gniazda przed zaprogramowaniem w module kodu PIN karty (jeśli karta wymaga podania kodu PIN). Montowana w module karta SIM musi mieć aktywną usługę GPRS, jeżeli kody zdarzeń mają być przesyłane przy pomocy technologii GPRS.
 2. diody LED informujące o stanie modułu.
  • dioda A miga, kiedy realizowana jest transmisja GPRS,
  • dioda B miga, kiedy wysyłana jest wiadomość SMS lub moduł dzwoni (transmisja testowa CLIP),
  • pozostałe diody informują: świeceniem o poziomie sygnału odbieranego przez telefon GSM, miganiem o awariach.
 3. port RS-232 (standard TTL).
 4. gniazdo do podłączenia anteny.
 5. przemysłowy telefon GSM.

Specyfikacja techniczna
Warunki pracy: -10 ... +55°C
Pobór prądu w stanie gotowości: 45mA
Prąd wyjściowy zasilacza: 2A
Zasilanie: 12
Materiały do pobrania
Polecane z tym produktem