#4062

Satel GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Konwerter GPRS-T2 został zastąpiony przez uniwersalny moduł monitorujący GPRS-A

Moduł GPRS-T2 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu oraz powiadamiania za pośrednictwem sieci GSM.

Głównym zadaniem modułu jest monitorowanie stanu wejść. Zmiana stanu wejścia skutkuje wysłaniem kodów zdarzeń do stacji monitorujących lub powiadomieniem przy pomocy wiadomości SMS albo usługi CLIP wybranych numerów telefonów.

Pozwala to nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Wejścia modułu można zaprogramować jako cyfrowe lub analogowe. Dzięki wejściom analogowym moduł może realizować funkcje wykorzystywane w automatyce.

Kody zdarzeń przesyłane są w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS. Przy pomocy technologii GPRS możliwe jest wysyłanie kodów do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. W formie wiadomości SMS można przesyłać kody do dowolnej stacji monitorującej obsługującej monitoring SMS.

Moduł wykorzystuje do realizacji niektórych funkcji możliwości oferowane przez usługę CLIP, pozwalającą na identyfikację dzwoniącego i wyświetlenie jego numeru telefonu. Dzięki temu możliwe jest wyzwalanie oraz wysyłanie transmisji testowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Właściwości modułu GPRS-T2

 • 5 wejść programowanych jako:
  • cyfrowe typu NO,
  • cyfrowe typu NC,
  • analogowe.
 • Dodatkowe wejście do kontroli obecności napięcia zmiennego.
 • Monitorowanie stanu wejść realizowane w formie kodów zdarzeń wysyłanych do dwóch stacji monitorujących przy pomocy:
  • transmisji GPRS;
  • wiadomości SMS.
 • Możliwość automatycznego zastąpienia transmisji GPRS wiadomością SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS.
 • Kodowana transmisja zdarzeń przesyłanych w technologii GPRS.
 • Powiadamianie o zmianie stanu wejść przy pomocy:
  • wiadomości SMS;
  • usługi CLIP.
 • Okresowe transmisje testowe w celu kontroli poprawnego działania modułu:
  • na wybrane numery telefonów (wiadomość SMS lub wykorzystanie usługi CLIP);
  • do stacji monitorujących.
 • Możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych:
  • po zidentyfikowaniu numeru telefonu dzwoniącego (usługaCLIP);
  • po odebraniu polecenia z programu GPRS-SOFT.
 • Możliwość sprawdzania stanu dostępnych środków oraz ważności konta karty SIM zainstalowanej w module.
 • Wskaźnik poziomu sygnału GSM odbieranego przez przemysłowy telefon komórkowy oraz wskaźnik problemów związanych z logowaniem do sieci GSM.
 • Wyjście przekaźnikowe typu NO sterowane:
  • lokalnie – przy pomocy wejść;
  • zdalnie – przy pomocy wiadomości SMS.
 • Wyjście typu OC sygnalizujące problem z zalogowaniem się do sieci GSM.
 • Konfiguracja modułu:
  • lokalnie – za pośrednictwem portu RS-232 (TTL);
  • zdalnie – za pośrednictwem sieci GSM (technologia GPRS).
 • Automatyczny restart modułu.
 • Zasilanie napięciem stałym 12 V (±15%).
SATEL GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS

SATEL GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS

Objaśnienie do rysunku:

 1. gniazdo karty SIM.Nie zaleca się wkładania karty SIM do gniazda przed zaprogramowaniem w module kodu PIN karty (jeśli karta wymaga podania kodu PIN). Montowana w module karta SIM musi mieć aktywną usługę GPRS, jeżeli kody zdarzeń mają być przesyłane przy pomocy technologii GPRS.
 2. diody LEDinformujące o stanie modułu. Dioda A miga, kiedy realizowana jest transmisja GPRS. Dioda B miga, kiedy wysyłana jest wiadomość SMS lub moduł dzwoni (transmisja testowa CLIP). Pozostałe diody informują świeceniem o poziomie sygnału odbieranego przez telefon GSM. Równoczesne miganie diod A i B sygnalizuje logowanie do sieci GSM. W przypadku, gdy logowanie do sieci GSM nie powiodło się, miganie pozostałych diod informuje o awariach.
 3. port RS-232 (standard TTL)umożliwiający podłączenie modułu do komputera (połączenie można wykonać przy pomocy kabli dostępnych w zestawieprodukowanym przez firmę SATEL i noszącym nazwę: DB9FC/RJ-KPL).
 4. gniazdo do podłączenia anteny.
 5. przemysłowy telefon GSM.
 6. przekaźnik.

Instalacja

Moduł GPRS-T2 powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza. Wybierając miejsce montażu należy pamiętać, że grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego. Nie zaleca się montażu w pobliżu instalacji elektrycznych, ponieważ może to spowodować wadliwe funkcjonowanie urządzenia.

Źródło zasilania modułu powinno mieć wystarczającą wydajność prądową i być zaopatrzone w akumulator.


Specyfikacja techniczna
Warunki pracy: -10 ... +55°C
Pobór prądu w stanie gotowości: 75mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 2A, 30V DC
Zasilanie: 12
Materiały do pobrania
Polecane z tym produktem