#4061

Satel GPRS-T1 Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Konwerter GPRS-T1 został zastąpiony przez uniwersalny moduł monitorujący GPRS-A

Konwerter GPRS-T1 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu oraz powiadamiania za pośrednictwem sieci GSM.

Odebrane w formacie telefonicznym kody zdarzeń mogą być konwertowane do postaci transmitowanej przy wykorzystaniu technologii GPRS lub do formatu wiadomości SMS.

Przy pomocy technologii GPRS możliwe jest przesyłanie kodów do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. W formie wiadomości SMS można przesyłać kody do dowolnej stacji monitorującej obsługującej monitoring SMS. Oprócz funkcji konwertowania kodów zdarzeń, urządzenie oferuje możliwość powiadamiania o wystąpieniu wybranych zdarzeń przy pomocy wiadomości SMS lub usługi CLIP.

Konwerter wykorzystuje do realizacji niektórych funkcji możliwości oferowane przez usługę CLIP, pozwalającą na identyfikację dzwoniącego i wyświetlenie jego numeru telefonu. Dzięki temu możliwe jest wyzwalanie oraz wysyłanie transmisji testowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Właściwości

 • Symulacja telefonicznej stacji monitorującej.
 • Odbieranie kodów monitoringu wysyłanych w formacie telefonicznym DTMF (Ademco Express, Contact ID) lub w formacie SIA.
 • Konwersja i retransmisja kodów zdarzeń do dwóch stacji monitorujących.
 • Potwierdzanie odebrania kodu zdarzenia:
  • po wysłaniu wiadomości SMS (konwersja kodów do formatu SMS);
  • po potwierdzeniu odebrania zdarzenia przez stację monitorującą (konwersja kodów do postaci przesyłanej w technologii GPRS);
  • natychmiast po odebraniu zdarzenia (powiadamianie SMS oraz CLIP).
 • Możliwość automatycznego zastąpienia transmisji GPRS wiadomością SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS.
 • Kodowana transmisja zdarzeń przesyłanych w technologii GPRS.
 • Powiadamianie o 32 wybranych zdarzeniach przy pomocy wiadomości SMS lub usługi CLIP.
 • Okresowe transmisje testowe w celu kontroli poprawnego działania konwertera:
  • na wybrane numery telefonów (wiadomość SMS lub wykorzystanie usługi CLIP);
  • do stacji monitorujących.
 • Możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych:
  • po zidentyfikowaniu numeru telefonu dzwoniącego (usługa CLIP);
  • po odebraniu polecenia z programu GPRS-SOFT.

 • Możliwość sprawdzania stanu dostępnych środków oraz ważności konta karty SIM zainstalowanej w module.
 • Wskaźnik poziomu sygnału GSM odbieranego przez przemysłowy telefon komórkowy oraz wskaźnik problemów związanych z logowaniem do sieci GSM.
 • Wyjście sygnalizujące problem z zalogowaniem się do sieci GSM.
 • Konfiguracja konwertera:
  • lokalnie – za pośrednictwem portu RS-232 (TTL);
  • zdalnie – za pośrednictwem sieci GSM (technologia GPRS).
 • Automatyczny restart modułu.
 • Zasilanie napięciem stałym 12 V (±15%).
SATEL GPRS-T1 Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

SATEL GPRS-T1 Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

Opis do rysunku:

 1. gniazdo karty SIM. Nie zaleca się wkładania karty SIM do gniazda przed zaprogramowaniem w konwerterze kodu PIN karty (jeśli karta wymaga podania kodu PIN). Montowana w konwerterze karta SIM musi mieć aktywną usługę GPRS, jeżeli kody zdarzeń mają być przesyłane przy pomocy technologii GPRS.
 2. diody LED informujące o stanie konwertera. Dioda A miga, kiedy realizowana jest transmisja GPRS. Dioda B miga, kiedy wysyłana jest wiadomość SMS lub konwerter dzwoni (transmisja testowa CLIP). Pozostałe diody informują świeceniem o poziomie sygnału odbieranego przez telefon GSM. Równoczesne miganie diod A i B sygnalizuje logowanie do sieci GSM. W przypadku, gdy logowanie do sieci GSM nie powiodło się, miganie pozostałych diod informuje o awariach.
 3. port RS-232 (standard TTL) umożliwiający podłączenie konwertera do komputera (połączenie można wykonać przy pomocy kabli dostępnych w zestawie produkowanym przez firmę SATEL i noszącym nazwę: DB9FC/RJ-KPL).
 4. gniazdo do podłączenia anteny.
 5. przemysłowy telefon GSM.

Instalacja

Konwerter GPRS-T1 powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza. Wybierając miejsce montażu należy pamiętać, że grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego. Nie zaleca się montażu w pobliżu instalacji elektrycznych, ponieważ może to spowodować wadliwe funkcjonowanie urządzenia.

Źródło zasilania modułu powinno mieć wystarczającą wydajność prądową i być zaopatrzone w akumulator.


Specyfikacja techniczna
Warunki pracy: -10 ... +55°C
Pobór prądu w stanie gotowości: 50mA
Zasilanie: 12
Materiały do pobrania
Polecane z tym produktem