#5613

Satel ETHM-1 Plus Moduł komunikacyjny TCP/IP dla central INTEGRA

542.43 PLN
441.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #5613
 • Monitoring TCP/IP
 • Programowanie za pomocą DLOADX
 • Nadzór systemu za pomocą GUARDX
 • obsługa systemu INTEGRA z poziomu przeglądarki WWW
 • Obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW i telefonu komórkowego

 Dostawa:
Dostępny, wyślemy dzisiaj!
Planowane dostarczenie: 2018-07-20 Piątek 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Plus jest serwerem TCP/IP.

Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA za pośrednictwem sieci Ethernetu.

Transmisja danych w sieci jest kodowana przy wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu opartego o 192-bitowy klucz.

Centrale można obsługiwać przez sieć Ethernet przy pomocy komputera lub telefonu komórkowego.

W przypadku komputera obsługa centrali możliwa jest z programu serwisowego DLOADX, programu administratora GUARDX oraz z przeglądarki internetowej obsługującej aplikacje JAVA.

Właściwości:

 • Monitoring TCP/IP
 • Programowanie za pomocą DLODX
 • Nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX
 • Obsługa systemu INTEGRA z poziomu przeglądarki WWW
 • obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomoca aplikacji MobileKPD-2 oraz MobileKPD-2 Pro
 • kodowanie transmisji danych
 • możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail
  (tylko INTEGRA Plus)
 • obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
 • otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami


Płytka elektroniki modułu:

Płytka elektroniki modułu:


Objaśnienie do rysunku:

 1. port RS-232 – pozwala na połączenie modułu do portu RS-232 centrali alarmowej, aby umożliwić jej obsługę przez sieć Ethernet przy pomocy programu DLOADX. Dodatkowo pozwala na wymianę oprogramowania modułu. Port należy połączyć z komputerem przy pomocy tego samego kabla, który służy do programowania z komputera central INTEGRA, a następnie uruchomić program EthmFlash.
 2. dioda LED PWR/LOG – świecenie ciągłe sygnalizuje obecność napięcia zasilającego; miganie diody informuje o zalogowaniu się użytkownika do serwera.
 3. dioda LED BUS ACT – miganie diody sygnalizuje proces komunikowania się centrali z modułem.
 4. kołki ADR do ustawiania adresu modułu (patrz ADRESOWANIE MODUŁU).
 5. gniazdo RJ-45 – służy do podłączenia do modułu kabla doprowadzającego sieć Ethernet. Należy użyć kabla identycznego jak przy podłączeniu do sieci komputera. Gniazdo ma wbudowane dwie diody LED. Zielona sygnalizuje podłączenie do sieci i transmisję, a żółta prędkość transmisji w sieci (10Mb/100Mb).

Opis zacisków:

 • +12V – wejście napięcia zasilającego;
 • COM – masa;
 • TMP – wejście obwodu sabotażowego modułu (NC) – do podłączenia styku sabotażowego obudowy; jeżeli nie jest wykorzystane, powinno być zwarte do masy;
 • A_RS485_B – zaciski portu RS-485 (nie wykorzystywane);
 • DATA, CLK – magistrala komunikacyjna – do podłączenia modułu do szyny manipulatorów centrali alarmowej.

Montaż

Moduł należy instalować w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. Moduł może być montowany w obudowie plastikowej:

lub metalowej (CA-64 OBU-EXA).

Zawartość pudełka:

Zawartość pudełka:Materiały do pobrania