#4094

Satel INT-VG Moduł głosowy

186.96 PLN
152.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #4094
 • Zdalne sterowanie alarmem za pomocą menu głosowego
 • 16 komunikatowy syntezer mowy do powiadamiania telefonicznego

 Dostawa:
Dostępny, wyślemy dzisiaj!
Planowane dostarczenie: 2018-10-24 Środa 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

INT-VG jest modułem, który umożliwia zdalne sterowanie systemami alarmowymi VERSAINTEGRA za pomocą klawiatury telefonu i menu głosowego. Za jego pomocą można nie tylko załączyć i wyłączyć czuwanie, ale również szczegółowo sprawdzić stan systemu czy sterować podłączonymi do centrali urządzeniami. Oprócz tego moduł pełni rolę 16-to komunikatowego „syntezera mowy” umożliwiającego realizację powiadamiania głosowego o wybranych zdarzeniach w systemie.

Cechy urządzenia

 • głosowe menu zdalnego sterowania obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym
 • zapis komunikatów w procesie konfiguracji z użyciem technologii przetwarzania tekstu na mowę eliminujący konieczność rejestrowania tekstów przez mikrofon
 • zdalne załączanie/wyłączanie czuwania oraz sterowanie wyjściami do obsługi urządzeń automatyki
 • zdalne sprawdzanie stanu systemu
 • funkcje MAKRO ułatwiające automatyczne wykonywanie szeregu czynności
 • zarządzanie konfiguracją modułu przy pomocy bezpłatnego programu VG-SOFT
 • możliwość zarejestrowania 16 komunikatów do powiadamiania telefonicznego
 • współpraca z centralami INTEGRAVERSA

UWAGA

Z centralami INTEGRA v1.09 i starszymi moduł udostępnia jedynie funkcje syntezera mowy. Pełna funkcjonalność modułu dostępna będzie od wersji INTEGRA v1.10.

Płytka elektroniki modułu SATEL INT-VG

Płytka elektroniki modułu SATEL INT-VG

Objaśnienia do rysunku:

 1. zespół mikroprzełączników typu DIP-switch służący do ustalenia indywidualnego adresu modułu oraz do blokowania funkcji nagrywania komunikatów przy pomocy wbudowanego mikrofonu (patrz: rozdział MIKROPRZEŁĄCZNIKI TYPU DIP-SWITCH).
 2. przewody do wtyku typu PIN5 służącego do podłączenia modułu do dedykowanego gniazda na płycie elektroniki centrali (gniazdo do podłączenia syntezera mowy).
 3. zaciski do podłączenia modułu do magistrali komunikacyjnej centrali: CLK - zegar; DTA - dane.
 4. gniazdo USB MINI-B umożliwiające połączenie modułu z komputerem i programowanie.
 5. dioda LED SYSTEM informująca o komunikacji z centralą:
  • dioda miga – wymiana danych z centralą;
  • dioda świeci – brak komunikacji z centralą.
 6. złącze wykorzystywane w procesie produkcyjnym. gniazdo słuchawkowe umożliwiające odsłuchanie komunikatów do powiadamia.
 7. gniazdo słuchawkowe umożliwiające podsłuch linii telefonicznej.
 8. diody LED informujące o komunikatach głosowych:
  • M3, M2, M1, M0 – prezentują binarnie numer nagrywanego lub odtwarzanego komunikatu;
  • REC – świeci w trakcie nagrywania komunikatu;
  • PLAY – świeci w trakcie odtwarzania komunikatu.

Montaż i uruchomienie modułu SATEL INT-VG

 1. Umocować moduł w obudowie centrali alarmowej.
 2. Zaciski CLK i DTA połączyć z odpowiednimi zaciskami magistrali komunikacyjnej centrali alarmowej. Do wykonania połączenia zaleca się użycie nieekranowanego kabla prostego.
 3. Wtyk typu PIN5 podłączyć do dedykowanego gniazda na płycie elektroniki centrali alarmowej.
 4. Przy pomocy mikroprzełączników typu DIP-switch ustawić adres modułu.
 5. Włączyć zasilanie systemu alarmowego.
 6. Uruchomić w centrali alarmowej funkcję identyfikacji.

Materiały do pobrania