#4085

Satel INT-RS Interfejs RS-232 do integracji systemów

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Konwerter danych INT-RS dedykowany jest do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA.

Moduł konwertuje dane przesyłane magistralą manipulatorów na standard magistrali szeregowej RS-232.

Może być wykorzystywany do następujących zastosowań:

 • podłączenie komputera z zainstalowanym programem GUARDX (analogicznie jak do manipulatora LCD),
 • monitorowanie zdarzeń za pośrednictwem specjalizowanych modułów zewnętrznych innych producentów,
 • obsługa centrali alarmowej przy pomocy innego oprogramowania, niż oferowane przez firmę SATEL (możliwość integracji z innymi systemami). Zastosowanie to dedykowane jest dla firm, które zajmują się integracją systemów obiektowych, i wymaga napisania własnego oprogramowania.

Schemat płytki konwertera SATEL INT-RS

Schemat płytki konwertera SATEL INT-RS

Objaśnienia do rysunku:

 1. zespół mikroprzełączników typu DIP-switch służących do ustalenia indywidualnego adresu oraz trybu pracy modułu (patrz: MIKROPRZEŁĄCZNIKI TYPU DIP-SWITCH).
 2. dioda LED STATUS sygnalizująca: − dioda miga – wymiana danych z centralą; − dioda świeci – brak komunikacji z centralą.
 3. gniazdo męskie DB-9 (port RS-232). Umożliwia połączenie modułu z komputerem lub innymi urządzeniami zewnętrznymi. Należy zastosować kabel z tzw. przeplotem posiadający z obu stron wtyki żeńskie (kabel typu null modem).

Opis zacisków:

 • TMP - wejście obwodu sabotażowego modułu (NC) – jeżeli nie jest wykorzystywane, powinno być zwarte do masy.
 • COM - masa.
 • CKM - zegar.
 • DTM - dane.
 • +12V - wejście zasilania.

Montaż

Podłączenie do magistrali manipulatorów centrali alarmowej oraz do źródła zasilania należy wykonać typowym nieekranowanym kablem prostym stosowanym w systemach alarmowych (nie zaleca się stosowania kabla typu „skrętka”).

Przewody sygnałowe i masa (CKM, DTM i COM) muszą być poprowadzone w jednym kablu (nie mogą być prowadzone osobnymi kablami). Odległość konwertera INT-RS od centrali może wynosić do 300 m. Dla zagwarantowania poprawnego działania urządzenia istotne jest zapewnienie jak najmniejszej rezystancji kabli.

Przy większych odległościach między centralą a konwerterem, ze względu na rezystancję przewodów, konieczne może być zastosowanie dla każdego sygnału kilku równolegle połączonych żył.

 1. Umocować płytkę elektroniki konwertera w obudowie.
 2. Przy pomocy mikroprzełączników typu DIP-switch ustawić odpowiedni adres konwertera oraz wybrać tryb pracy.

Specyfikacja techniczna
Zasilanie: 12
Obciążalność wyjść typu OC: 50mA, 12V DC
Obciążalność prądowa wyjść przekaźnikowych: 2A, 24V DC
Warunki pracy: -10 ... +55°C
Materiały do pobrania