#4255

Satel VD-1 Czujka wibracyjna z czujką magnetyczną

102.09 PLN
83.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #4255
 • Piezoceramiczny sensor wibracji
 • Regulacja czułości i parametrów detekcji
 • Niezależna zintegrowana czujka magnetyczna

 Dostawa:
Dostępny, wyślemy dzisiaj!
Planowane dostarczenie: 2018-10-24 Środa 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Czujka wibracyjna i magnetyczna VD-1 przeznaczona jest do do pracy w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Wyróżnia ją mały pobór prądu.

Dzięki zaawansowanym mechanizmom obróbki sygnału z sensora piezoelektrycznego, czujka wibracyjna odróżnia naturalne drgania odbierane z otoczenia, od drgań wywołanych próbą sforsowania drzwi lub okna. Sygnał z sensora jest analizowany pod kątem amplitudy, czasu trwania oraz ilości drgań.

Czujka magnetyczna sygnalizuje naruszenie po oddaleniu magnesu od kontaktronu, co jest równoznaczne z otwarciem obwodu elektrycznego.

Widok płytki elektroniki czujki SATEL VD-1

Widok płytki elektroniki czujki SATEL VD-1

Objaśnienia do rysunku:

 1. potencjometr do określenia ilości impulsów (wibracji), których zarejestrowanie w ciągu 30 sekund spowoduje naruszenie czujki. Uwzględniane są wszystkie wibracje (nie muszą spełniać kryterium czułości). Ustawić można wartości od 0 do 7. Ustawiona wartość prezentowana jest przez diodę LED (zmiana ustawień generuje odpowiednią sekwencję mignięć). Dla wartości 0 impulsy nie są zliczane.
 2. potencjometr do określenia czułości czujki wibracyjnej. Zarejestrowanie pojedynczej wibracji spełniającej kryterium czułości spowoduje naruszenie czujki. Uwaga: Czułość i ilość impulsów są analizowane niezależnie. Czujka może sygnalizować naruszenie po zarejestrowaniu pojedynczej, silnej wibracji, będącej efektem mocnego uderzenia, i po zarejestrowaniu kilku niewielkich wibracji, będących efektem serii słabych uderzeń.
 3. czerwona dioda LED informująca o:
  • zarejestrowaniu wibracji (krótkie mignięcie),
  • naruszeniu czujki wibracyjnej (świeci przez 2 sekundy),
  • naruszeniu czujki magnetycznej (świeci przez cały czas, kiedy czujka magnetyczna jest naruszona),
  • ustawionej dla czujki wibracyjnej ilości impulsów (ilość mignięć odpowiada ustawionej przy pomocy potencjometru ilości impulsów; sekwencja mignięć powtarzana jest trzykrotnie) – informacja ta podawana jest po włączeniu zasilania czujki oraz po zmianie ustawień potencjometru.
 4. kołki do włączania/wyłączania diody LED.
 5. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża.
 6. zaciski:
  • +12V - wejście zasilania.
  • COM - masa.
  • TMP - styk sabotażowy.
  • NC - przekaźnik (NC).
 7. kontaktron A.
 8. kontaktron B.
 9. kołki do włączania/wyłączania czujki magnetycznej.
 10. kołki do wyboru aktywnego kontaktronu (tylko jego stan będzie analizowany).

Montaż

Czujka przystosowana jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

W czasie montażu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić kontaktronów na płytce elektroniki

Widok czujki VD-1 z zaznaczonym położeniem kontaktronów

Widok czujki VD-1 z zaznaczonym położeniem kontaktronów


Specyfikacja techniczna
Materiały do pobrania