#4177

Satel SILVER Cyfrowa czujka dualna PRI+MW

183.27 PLN
149.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #4177
 • Tor PIR i mikrofalowy
 • Precyzyjna soczewka Fresnela
 • Funkcja antymaskingu
 • Regulowana czułość detekcji obu czujników

 Dostawa:
Dostępny, wyślemy dzisiaj!
Planowane dostarczenie: 2018-10-24 Środa 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Właściwości

 • Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy.
 • Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
 • Cyfrowa kompensacja temperatury.
 • Wybór trybu pracy: podstawowy lub zaawansowany.
 • Funkcja antymaskingu realizowana przez czujnik mikrofalowy.
 • Zdalne włączanie/wyłączanie diody LED.
 • Pamięć alarmu.
 • Nadzór toru sygnałowego czujki i napięcia zasilania.
 • Możliwość oddzielnego testowania czujników.
 • Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.

Tryby pracy

Podstawowy – czujka zgłasza alarm, gdy oba czujniki wykryły ruch w odstępie czasu krótszym niż 3 sekundy.

Zaawansowany – czujka zgłasza alarm, gdy:

 • oba czujniki wykryły ruch w odstępie czasu krótszym niż 3 sekundy
 • w odstępie czasu krótszym niż 3 sekundy czujnik mikrofalowy wykrył ruch, a czujnik PIR zarejestrował niewielkie zmiany w polu widzenia, jednak niewystarczające by uznać je za ruch;
 • w ciągu 15 minut czujnik mikrofalowy wykrył ruch 16 razy, chociaż czujnik PIR nie zarejestrował żadnych zmian w polu widzenia.

Antymasking

Wykrycie przez czujnik mikrofalowy obiektu poruszającego się w odległości 10-20 centymetrów od czujki jest interpretowane jako próba zasłonięcia czujki i powoduje rozwarcie styków przekaźnika antymaskingu na dwie sekundy. Obiekty przepuszczające mikrofale, ale izolujące promieniowanie podczerwone nie są wykrywane przez funkcję antymaskingu.

Funkcje nadzoru

W przypadku uszkodzenia toru sygnałowego lub spadku napięcia poniżej 9 V (±5%) na czas dłuższy niż 2 sekundy, czujka zgłosi awarię. Awaria sygnalizowana jest włączeniem przekaźnika alarmowego oraz ciągłym

Płytka elektroniki czujki SATEL SILVER

Płytka elektroniki czujki SATEL SILVER

Opis do rysunku:

 1. zaciski:
  • WRN - przekaźnik antymaskingu (NC);
  • TMP - styk sabotażowy (NC);
  • COM - masa;
  • 12V - wejście zasilania;
  • NC - przekaźnik alarmowy (NC).
  • LED - włączanie/wyłączanie diody LED (kołki LED muszą być rozwarte). Dioda LED jest włączona, gdy wejście jest zwarte do masy. Do sterowania wejściem można wykorzystać wyjście centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako WSKAŹNIK TRYBU SERWISOWEGO lub PRZEŁĄCZNIK BISTABILNY.
  • MEM - sterowanie pamięcią alarmu. Gdy wejście jest zwarte do masy i czujka zgłosi alarm, dioda LED będzie sygnalizować pamięć alarmu. Odcięcie wejścia od masy nie kasuje pamięci alarmu. Sygnalizacja pamięci alarmu trwa do czasu ponownego zwarcia wejścia do masy. Do sterowania wejściem można wykorzystać wyjście centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako WSKAŹNIK CZUWANIA.
 2. czujnik mikrofalowy.
 3. dwukolorowa dioda LED sygnalizująca:
  • alarm – świeci na czerwono przez 2 sekundy;
  • wykrycie ruchu przez jeden z czujników – świeci na zielono przez 2 sekundy;
  • rozruch – miga na przemian na czerwono i zielono;
  • awarię – świeci na czerwono.
 4. potencjometr do regulacji czułości czujnika mikrofalowego. Należy pamiętać, że mikrofale mogą przenikać np. przez szkło, ściany gipsowe, niemetalowe drzwi itp.
 5. potencjometr do regulacji czułości czujnika PIR.
 6. kołki MODE – wybór trybu pracy czujki:
  • kołki zwarte – tryb podstawowy;
  • kołki rozwarte – tryb zaawansowany.
 7. kołki LED – włączenie/wyłączenie diody LED. Dioda LED jest włączona, gdy kołki są zwarte (zdalne włączanie/wyłączanie diody LED jest wówczas niemożliwe).
 8. podwójny pyroelement.
 9. styk sabotażowy.
 10. otwór na wkręt mocujący.

Uruchomienie i test zasięgu

 1. Włączyć zasilanie. Rozruch czujki trwa 30 sekund. W tym czasie czujka stabilizuje się, a dioda LED (jeśli jest włączona) miga na przemian na czerwono i zielono.
 2. Po zakończeniu rozruchu sprawdzić, czy poruszanie się w nadzorowanym obszarze (poniżej rysunek) spowoduje uruchomienie przekaźnika alarmowego oraz zaświecenie diody na czerwono.

Obszar nadzoru czujki SATEL SILVER

Obszar nadzoru czujki SATEL SILVER


Specyfikacja techniczna
Zalecana wysokość montażu: 2,40m
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40mA, 16V DC
Warunki pracy: -30 ... +55°C
Spełnia normy:
EN 50131-1
EN 50131-2-4
EN 50130-4
EN 50130-5
Materiały do pobrania