#4020

Satel CA-6 KLED-S Manipulator LED do centrali CA-6

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Manipulatory CA-6 KLED-S służy do obsługi systemu (lub strefy) oraz do jego programowania. Sposóbdziałania manipulatora określa się podczas programowania centrali.

Można blokowaćniektóre funkcje (na przykład możliwość szybkiego załączenia czuwania poprzez naciśnięcie kolejno klawiszy [0] i [#]) oraz określić, jakie sygnały dźwiękowe przekazuje manipulator.

Możliwe jest sygnalizowanie trwania czasu na wyjście lub czasu na wejście, sygnalizowanie awarii, naruszenia wejścia z opcją „gong” (CHIME), naruszenia wejść typu CICHA/GŁOŚNA i LICZNIKOWA,sygnalizowanie alarmu. Można też wyłączyć sygnalizację przyciśnięcia klawisza.

Podstawowe informacje o stanie systemu przekazywane są za pomocą diod świecącychLED. Wyświetlany jest stan wejść, stref (czuwanie, alarm) i informacje o stanie zasilania,zajmowaniu linii telefonicznej oraz o wykryciu awarii.

Cechy

  • diody LED informujące o stanie wejść, stref i systemu
  • alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
  • podświetlenie klawiszy
  • sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
  • 2 wejścia
  • sygnalizacja utraty łączności z centralą

Specyfikacja techniczna
Pobór prądu w stanie gotowości: 15mA
Materiały do pobrania