#4009

Satel CA-4 VKLED Manipulator LED do centrali CA-4V1

132.84 PLN
108.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #4009

 Dostawa:
Wyślemy już jutro!
Planowane dostarczenie: 2020-01-31 Piątek 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Cechy manipulatora

 • diody LED informujące o stanie wejść i systemu
 • alarm NAPAD wywoływany z klawiatury
 • podświetlenie klawiszy
 • sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
Widok manipulatora SATEL CA-4 VKLED

Widok manipulatora SATEL CA-4 VKLED

Stany sygnalizowane diodami

 • ALARM (kolor czerwony) – miganie diody sygnalizuje alarm. Dioda gaśnie po skasowaniu alarmu (patrz Wyłączenie dozorowania lub Kasowanie alarmu).
 • DOZÓR(kolor zielony) – dioda świeci, kiedy załączone zostało czuwanie. Miganie diody informuje o odliczaniu czasu na wyjście.
 • AWARIA(kolor żółty) – miganie diody informuje o wystąpieniuawarii w systemie alarmowym. Rodzaj awarii można odczytać funkcją 7.

1…4 – diody (kolor czerwony) informujące o stanie wejść systemu:

 • dioda świeci – wejście naruszone,
 • dioda miga powoli – wejście zablokowane (sygnalizacja tylko, kiedy centrala nie czuwa).

Na płytce elektroniki manipulatora znajduje się zworka służąca do załączania lub wyłączania podświetlenia klawiatury.

Sygnały dźwiękowe generowane przez manipulator CA-4 VKLED

 • Przy operacjach z klawiaturą:
  • 1 krótki – potwierdzenie przyjęcia klawisza,
  • 2 krótkie – potwierdzenie przyjęcia hasła przed wybraniem numeru funkcji,
  • 3 krótkie – potwierdzenie poprawności operacji (przykładowo włączenie/wyłączenie dozoru, wybranie funkcji, poprawne zakończenie programowania),
  • 2 długie – sygnalizacja błędu (np. błędne hasło, zła sekwencja klawiszy, wyjście z programu funkcji bez zapamiętania parametrów – przez naciśnięcie klawisza [*]).
 • Pozostałe sytuacje, sygnał powtarzany co sekundę:
  • 1 krótki – centrala odlicza czas na wejście,
  • 2 krótkie – centrala wykryła awarię, oprócz sygnału dźwiękowego świeci dioda [AWARIA], (sygnał dźwiękowy można czasowo wyłączyć naciskając klawisz [*], sygnalizacja uaktywnia się automatycznie po zajściu nowego zdarzenia dotyczącego awarii).
  • 3 krótkie – sygnalizacja alarmu (aktywna do skasowania alarmu z klawiatury).

Materiały do pobrania