#3983

Satel ASD-110 Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła


Producent: Satel
Kod produktu: #3983
 • Wykrywanie wczesnego stadium pożaru
 • Czujnik dymu widzialnego zgodny z EN 54-7
 • Czujnik termiczny zgodny z EN 54-5
 • Wbudowany głośnik

 Dostawa:
Wyślemy w wtorek
Planowane dostarczenie: 2019-05-29 Środa 
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto

SATEL ASD-110 Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła

Wielodetektorowa czujka ASD-110 umożliwia wykrycie wczesnego stadium rozwoju pożaru, gdy pojawia się dym widzialny i/lub ma miejsce wzrost temperatury. Może pracować samodzielnie lub w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Do wykrywania dymu widzialnego wykorzystywana jest metoda optyczna. Kiedy stężenie dymu w komorze optycznej przekroczy określony próg, wywołany zostanie alarm. Parametry pracy czujnika dymu są modyfikowane w zależności od zmian temperatury rejestrowanych przez czujnik termiczny (termistor).

Cechy:

 • dioda LED do sygnalizacji w trybie testowym,
 • styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża,
 • tryb testowy włączany zdalnie,
 • funkcje autodiagnostyki (kontrola stanu baterii i komory optycznej).

Zawartość zestawu:

Czujka, osłona przeciwpyłowa, bateria litowa CR123A, elementy montażowe, instrukcja obsługi

Widok wnętrza, bateria i elementy montażowe:

Widok wnętrza, bateria i elementy montażowe:


Opis działania

Do wykrywania dymu widzialnego wykorzystywana jest metoda optyczna. Kiedy stężenie dymu w komorze optycznej przekroczy określony próg, wywołany zostanie alarm. Parametry pracy czujnika dymu są modyfikowane w zależności od zmian temperatury rejestrowanych przez czujnik termiczny (termistor).

Alarm sygnalizowany jest optycznie (ciągłe świecenie diody) i akustycznie (dźwięk przerywany) przez 2 minuty. Naciśnięcie przycisku testu/kasowania (oznaczony literą A na rysunku 1) w trakcie alarmu skasuje alarm. Informacja o alarmie jest przesyłana do kontrolera ACU-120 / centrali INTEGRA 128-WRL. Po ustąpieniu przyczyn alarmu, wysłana zostanie informacja o końcu alarmu.

Po uruchomieniu w systemie ABAX trybu testowego, dioda LED sygnalizuje:

 • szybko miga – pamięć alarmu wywołanego przez czujnik dymu;
 • powoli miga – pamięć alarmu wywołanego przez czujnik termiczny;
 • pojedynczy krótki błysk – czujka jest odpytywana (nie było alarmu).

Montaż

Czujka przystosowana jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Powinna być instalowana na suficie, w odległości minimum 0,5 metra od ścian.

Czujki nie należy instalować w miejscach, gdzie występuje duża koncentracja kurzu i pyłu oraz w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej. Czujka nie powinna być montowana w pobliżu grzejników i kuchenek.

Obudowy czujki nie można zamknąć bez włożonej baterii. W trakcie montażu i wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego montażu baterii.

Poniższy opis dotyczy montażu czujki, która ma pracować w systemie ABAX. Jeżeli czujka ma pracować samodzielnie, należy pominąć kroki 5-8.

 1. Zdjąć plastikową osłonkę przeciwpyłową.
 2. Przekręcić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarai ją zdjąć
 3. Wyjąć baterię i zdjąć z niej folię zabezpieczającą.
 4. Zamontować baterię z powrotem.
 5. Dodać czujkę do systemu bezprzewodowego (patrz: instrukcja kontrolera ACU-100, instrukcja instalatora centrali alarmowej INTEGRA 128-WRL lub central z serii VERSA).
 6. Zamknąć obudowę i prowizorycznie umocować czujkę w miejscu przyszłego montażu.
 7. Sprawdzić poziom sygnału odbieranego z czujki przez kontroler ACU-100 lub centralę INTEGRA 128-WRL. W razie potrzeby wybrać inne miejsce montażu, żeby zapewnić odpowiednią jakość komunikacji.
 8. Otworzyć obudowę.
 9. Przy pomocy kołków i wkrętów przymocować podstawę obudowy do sufitu.
 10. Zamknąć obudowę czujki.
 11. Nacisnąć i przytrzymać przycisk testu/kasowania, aby upewnić się, że czujka działa. Po paru sekundach powinien zostać wywołany alarm.
 12. Jeżeli w obiekcie, w którym instalowana jest czujka, prowadzone są jeszcze jakiekolwiek prace grożące zabrudzeniem komory optycznej, na czujkę należy założyć tymczasowo plastikową osłonkę przeciwpyłową.

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości pracy: 868 - 868,60MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): 500m
Bateria:
1 x CR123A
Czas pracy na baterii: 2 lata
Pobór prądu w stanie gotowości: 85mA
Temperatura pracy: 55°C
Wymiary: 108fi x 61
Waga: 170g
Materiały do pobrania
Polecane z tym produktem
12.91 PLN (10.50 netto)