#3982

Satel ARF-100 Tester poziomu sygnału radiowego

141.45 PLN
115.00 PLN netto

Producent: Satel
Kod produktu: #3982
 • Dwukierunkowe wskazanie poziomu sygnału radiowego: przez kontroler z testera oraz przez tester z kontrolera
 • Symulowanie urządzeń zasilanych bateryjnie lub z zewnętrznego zasilacza

 Dostawa:
Wyślemy już jutro!
Planowane dostarczenie: 2018-10-24 Środa 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Tester poziomu sygnału radiowego ARF-100 współpracuje z kontrolerem systemu bezprzewodowego ACU-100.

Umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału radiowego odbieranego przez kontroler z testera oraz przez tester z kontrolera. Ułatwia tym samym wybór odpowiedniego miejsca montażu urządzenia bezprzewodowego systemu ABAX.

Tester ARF-100 zajmuje 1 pozycję na liście urządzeń bezprzewodowych obsługiwanych przez kontroler. Zasilany jest baterią alkaliczną 9 V 6LR61.

Widok testera SATEL ARF-100

Widok testera SATEL ARF-100

Objaśnienie do rysunku

 1. przycisk włączający/wyłączający tester. Przycisk należy przytrzymać około 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tester. Włączenie testera sygnalizowane jest 4 krótkimi i 1 długim dźwiękiem. Wyłączenie testera jest sygnalizowane 3 krótkimi dźwiękami.
 2. przycisk pozwalający na wybór trybu pracy wskaźnika diodowego. Po uruchomieniu testera wskaźnik diodowy pokazuje poziom sygnału odbieranego przez tester z kontrolera. Sygnalizuje to świeceniem czerwona dioda LED (oznaczona na rysunku 1 cyfrą 5). Naciśnięcie przycisku przełączy wskaźnik na tryb wyświetlania informacji o poziomie sygnału odbieranego przez kontroler z testera (czerwona dioda LED zacznie migać). Kolejne naciśnięcie przycisku ponownie przełączy tryb pracy wskaźnika diodowego.
 3. przycisk pozwalający na wybór sposobu zasilania symulowanego przez tester urządzenia bezprzewodowego. Sposób zasilania ma wpływ na poziom sygnału radiowego urządzenia. Po uruchomieniu tester symuluje pracę urządzenia bezprzewodowego zasilanego ze źródeł zewnętrznych. Naciśnięcie przycisku przełączy tester w tryb symulacji urządzenia bezprzewodowego zasilanego bateryjnie. W trybie tym świeci na czerwono dioda LED oznaczona na rysunku 1 cyfrą 4. Jeżeli diody wskaźnika poziomu sygnału świeciły, to zostaną wygaszone i zapalą się dopiero w czasie kolejnego odpytywania, pokazując zaktualizowany poziom sygnału radiowego. W tym trybie diody świecą słabiej. Kolejne naciśnięcie przycisku ponownie przełączy tester w tryb symulacji urządzenia bezprzewodowego zasilanego ze źródeł zewnętrznych. Jeżeli przycisk zostanie przytrzymany dłużej niż 3 sekundy, tester przejdzie w tryb gęstego odpytywania i pozostanie w nim tak długo, jak długo przycisk będzie naciśnięty. W trybie gęstego odpytywania informacja o poziomie sygnału radiowego odświeżana jest co 2 sekundy. W momencie uaktualniania danych o poziomie sygnału radiowego tester generuje 2 krótkie dźwięki.
 4. czerwona dioda LED informująca o typie zasilania symulowanego przez tester urządzenia bezprzewodowego:
  • świeci – urządzenie bezprzewodowe zasilane bateryjnie (np. czujki AMD-100, AMD-101 i APD-100, sygnalizator ASP-205),
  • nie świeci – urządzenia bezprzewodowe zasilane ze źródeł zewnętrznych (np. ekspander ACX-200, sygnalizator ASP-105, sterownik bezprzewodowy ASW-100).
 5. czerwona dioda LED informująca o trybie pracy wskaźnika diodowego:
  • świeci – wskaźnik pokazuje poziom sygnału radiowego odbieranego przez tester z kontrolera,
  • miga – wskaźnik pokazuje poziom sygnału radiowego odbieranego przez kontroler z testera,
 6. wskaźnik poziomu sygnału radiowego. Składa się z 7 diod LED (2 żółtych i 5 zielonych). Diody opisane są liczbami ilustrującymi poziom sygnału w procentach. Diody wskaźnika migają, kiedy słaba jest bateria testera.

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości pracy: 868 - 868,60MHz
Materiały do pobrania