#3961

Satel AMD-102 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa)

Cena katalogowa: 205.41 PLN
135.29 PLN
109.99 netto
Rabat: 34.14%

Producent: Satel
Kod produktu: #3961

Produkty uzupełniające:

 Dostawa:
Wyślemy już jutro!
Planowane dostarczenie: 2021-01-29 Piątek 
Przesyłka kurierska
17.99 PLN 14.63 netto
Przesyłka kurierska pobranie
22.00 PLN 17.89 netto

Bezprzewodowa czujka magnetyczna AMD-102 przeznaczona jest do pracy w ramachdwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Czujka obsługiwana jest przezkontroler ACU-100 w wersji programowej 2.01 lub nowszej oraz przez centralęINTEGRA 128-WRL w wersji programowej 1.07 lub nowszej. Instrukcja dotyczy czujkiz wersją elektroniki 1.3 lub nowszą.

W czujce zastosowano 2 kontaktrony. Drogą radiową programujesię, który z nich ma być aktywny. Czujka posiada dwa dodatkowewejścia (jedno typu NC i jedno obsługujące czujkę roletową).

W systemie ABAX zajmuje dwie pozycje (pierwsza: czujkamagnetyczna; druga: dodatkowe wejścia).

Schemat płytyki czujki SATEL AMD-102 BR

Schemat płytyki czujki SATEL AMD-102 BR

Objaśnienia do rysunku:

 1. zaciski dodatkowych wejść:
  • R - wejście roletowe
  • COM - masa
  • M - wejście typu NC
 2. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanieod podłoża.
 3. bateria litowa CR123A o napięciu 3 V, zapewniająca pracęprzez okres około 3 lat. Czujka kontroluje stan baterii. Gdynapięcie spadnie do 2,6 V, zostanie wysłana informacjao słabej baterii. Sygnalizacja słabej baterii trwa do czasu jejwymiany.
 4. położenie kontaktronu bocznego (zamontowany po drugiejstronie płytki elektroniki).
 5. położenie kontaktronu dolnego (zamontowany po drugiejstronie płytki elektroniki).

Dioda LED świeci tylko w trybie testowym, sygnalizująckomunikację (w czasie odpytywania), naruszenie i sabotaż.

Montaż

Baterię należy montować w czujce tuż przed jej zarejestrowaniem w systemieABAX.

Czujka niezarejestrowana lub pozbawiona komunikacji z systememABAX zużywa więcej energii, co skraca żywotność baterii.

 1. Otworzyć obudowę.
 2. Zamontować baterię i dodać czujkę do systemu bezprzewodowego (patrz instrukcjaobsługi kontrolera ACU-100, instrukcja instalatora centrali alarmowej INTEGRA 128-WRLlub instrukcja instalatora central z serii VERSA). Naklejka z 7 cyfrowym numeremseryjnym, który należy podać przy rejestracji czujki w systemie, znajduje się na płytceelektroniki.
 3. Prowizorycznie umocować czujkę w miejscu przyszłego montażu.
 4. Sprawdzić poziom sygnału odbieranego z czujki. W razie potrzeby wybrać inne miejscemontażu.
 5. Wykonać otwór w tylnej ściance obudowy i przeprowadzić przez niego przewodydodatkowych czujek (maksymalna dopuszczalna długość przewodów: 3 metry). Przewodyprzykręcić do odpowiednich zacisków na płytce elektroniki.
 6. Przymocować tylną ściankę obudowy do powierzchni montażowej.
 7. Zamknąć obudowę czujki.
 8. Zamocować magnes, uwzględniając maksymalną dopuszczalną odległość od kontaktronu
  Wymiary czujki, położenie kontaktronów oraz ich maksymalne zasięgi czujki SATEL AMD-102 BR

  Wymiary czujki, położenie kontaktronów oraz ich maksymalne zasięgi czujki SATEL AMD-102 BR

 9. Skonfigurować czujkę:
  • dla czujki magnetycznej określić, który z dwóch kontaktronów ma być aktywny;
  • dla wejścia roletowego zaprogramować ilość impulsów (liczbę impulsów, po którejwejście zostanie naruszone) oraz czas ważności impulsu (czas odliczany odzarejestrowania impulsu, w którym muszą wystąpić kolejne impulsy, aby wejściezostało naruszone).
  Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji zawarte są w instrukcji obsługi kontroleraACU-100 oraz instrukcjach programowania central z serii INTEGRA i VERSA.
 10. Uruchomić tryb testowy i sprawdzić, czy czujka reaguje odpowiednio na odsunięciemagnesu oraz czy przesyłana jest informacja o naruszeniu dodatkowych wejść.
 11. Wyłączyć tryb testowy. Czujka jest gotowa do pracy.

Materiały do pobrania
TECHOM 0.46 MB
Karta produktu 0.19 MB