#3958

Satel AMD-101 BR Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna

Cena katalogowa: 205.41 PLN
135.29 PLN
109.99 netto
Rabat: 34.14%

Producent: Satel
Kod produktu: #3958

 Dostawa:
Wyślemy już jutro!
Planowane dostarczenie: 2020-06-05 Piątek 
Przesyłka kurierska
20.00 PLN 16.26 netto
Przesyłka kurierska pobranie
20.00 PLN 16.26 netto

Czujka AMD-101 przeznaczona jest do pracy w ramachdwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Instrukcjadotyczy czujki z wersją elektroniki 3.5 J lub nowszą. Jest onaobsługiwana przez kontroler ACU-100 w wersji programowej 1.06lub nowszej oraz przez centralę INTEGRA 128-WRL.

W czujce zastosowano 2 kontaktrony. Drogą radiową programujesię, który z nich ma być aktywny.

Dioda LED działa tylko w trybie testowym:

 • świeci przez 80 milisekund, kiedy czujka jest odpytywana;
 • świeci przez 2 sekundy w przypadku alarmu (otwarcie stykówkontaktronu po oddaleniu magnesu, otwarcie dodatkowegowejścia) lub sabotażu (otwarcie styku sabotażowego).

Widok płytki elektroniki czujki SATEL AMD-101 BR

Widok płytki elektroniki czujki SATEL AMD-101 BR

Opis do rysunku:

 1. zaciski dodatkowego wejścia. Do wejścia podłączyć możnaczujkę przewodową typu NC. Wejście obsługiwane jestniezależnie od kontaktronów, dlatego czujka AMD-101 zajmujedwie pozycje na liście obsługiwanych urządzeń.
 2. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanieod podłoża.
 3. bateria litowa CR123A o napięciu 3 V, zapewniająca pracę przezokres około 3 lat. Czujka kontroluje stan baterii. Gdy napięciespadnie do 2,6 V, zostanie wysłana informacja o słabej baterii.Sygnalizacja słabej baterii trwa do czasu jej wymiany.
 4. położenie kontaktronu bocznego (zamontowany po drugiejstronie płytki elektroniki).
 5. położenie kontaktronu dolnego (zamontowany po drugiej stroniepłytki elektroniki).

Montaż

Bateria powinna być montowana tuż przed zarejestrowaniemczujki w systemie ABAX.

Urządzenie przystosowane jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Czujkę należy montować na powierzchni nieruchomej (np. ościeżnicaokna lub drzwi), a magnes na powierzchni ruchomej (np. oknolub drzwi).

 1. Otworzyć obudowę.
 2. Zamontować baterię i dodać czujkę do systemu bezprzewodowego(patrz: instrukcja obsługi kontrolera ACU-100, instrukcjainstalatora centrali alarmowej INTEGRA 128-WRL lub centralz serii VERSA).
 3. Prowizorycznie umocować czujkę w miejscu przyszłegomontażu.
 4. Sprawdzić poziom sygnału odbieranego z czujki przez kontrolerACU-100 lub centralę INTEGRA 128-WRL. W razie potrzebywybrać inne miejsce montażu, żeby zapewnić odpowiedniąjakość komunikacji.
 5. Wykonać otwór w tylnej ściance obudowy, przeprowadzić przezniego przewody dodatkowej czujki i przykręcić je do zacisków.Maksymalna dopuszczalna długość przewodów: 3 m.
 6. Przymocować tylną ściankę obudowy do powierzchni montażowej.
 7. Zamknąć obudowę czujki.
 8. Zamocować magnes, uwzględniając maksymalną dopuszczalnąodległość od kontaktronu
  Maksymalne zasięgi kontaktronów czujki SATEL AMD-101 BR

  Maksymalne zasięgi kontaktronów czujki SATEL AMD-101 BR

 9. Określić, który kontaktron będzie aktywny (patrz: instrukcjaobsługi kontrolera ACU-100 lub instrukcja programowaniacentrali z serii INTEGRA lub VERSA).
 10. Uruchomić tryb testowy i sprawdzić, czy dioda LED zaświecisię po:
  • odsunięciu magnesu (otwarciu okna lub drzwi);
  • naruszeniu czujki podłączonej do dodatkowego wejścia.
 11. Wyłączyć tryb testowy. Czujka jest gotowa do pracy.
Wymiary obudowy i położenie kontaktronów czujki SATEL AMD-101BR

Wymiary obudowy i położenie kontaktronów czujki SATEL AMD-101BR


Materiały do pobrania
Polecane z tym produktem
13.53 PLN (11.00 netto)