#3957

Satel AMD-100 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna

Aktualnie brak towaru. Produkt archiwalny.

Czujka AMD-100 przeznaczona jest do pracy w ramachdwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Instrukcjadotyczy czujki z wersją elektroniki 3.5 J lub nowszą. Jest onaobsługiwana przez kontroler ACU-100 w wersji programowej 1.06lub nowszej oraz przez centralę INTEGRA 128-WRL.

W czujce zastosowano 2 kontaktrony. Drogą radiową programujesię, który z nich ma być aktywny.

Dioda LED działa tylko w trybie testowym:

 • świeci przez 80 milisekund, kiedy czujka jest odpytywana;
 • świeci przez 2 sekundy w przypadku alarmu (otwarcie stykówkontaktronu po oddaleniu magnesu, otwarcie dodatkowegowejścia) lub sabotażu (otwarcie styku sabotażowego).
 • Schemat plytki czujki SATEL AMD-100

  Schemat plytki czujki SATEL AMD-100

  Opis do rysunku:

  1. zaciski dodatkowego wejścia. Do wejścia podłączyć możnaczujkę przewodową typu NC lub zaciski muszą być zwarte.Wejście połączone jest szeregowo z kontaktronami.
  2. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanieod podłoża.
  3. bateria litowa CR123A o napięciu 3 V, zapewniająca pracę przezokres około 3 lat. Czujka kontroluje stan baterii. Gdy napięciespadnie do 2,6 V, zostanie wysłana informacja o słabej baterii.Sygnalizacja słabej baterii trwa do czasu jej wymiany.
  4. położenie kontaktronu bocznego (zamontowany po drugiejstronie płytki elektroniki).
  5. położenie kontaktronu dolnego (zamontowany po drugiej stroniepłytki elektroniki).

  Montaż

  Bateria powinna być montowana tuż przed zarejestrowaniemczujki w systemie ABAX.

  W czasie montażu oraz wymiany baterii należyuważać, aby nie uszkodzić kontaktronów na płytceelektroniki.

  Urządzenie przystosowane jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

  Czujkę należy montować na powierzchni nieruchomej (np. ościeżnicaokna lub drzwi), a magnes na powierzchni ruchomej (np. oknolub drzwi).

  Nie zaleca się montażu na powierzchniach ferromagnetycznychoraz w pobliżu silnych pól magnetycznych i elektrycznych,gdyż może to skutkować wadliwym działaniem czujki.

  1. Otworzyć obudowę.
  2. Zamontować baterię i dodać czujkę do systemu bezprzewodowego(patrz: instrukcja obsługi kontrolera ACU-100, instrukcjainstalatora centrali alarmowej INTEGRA 128-WRL lub centralz serii VERSA).
  3. Prowizorycznie umocować czujkę w miejscu przyszłegomontażu.
  4. Sprawdzić poziom sygnału odbieranego z czujki przez kontrolerACU-100 lub centralę INTEGRA 128-WRL. W razie potrzeby wybrać inne miejsce montażu, żeby zapewnić odpowiednią jakość komunikacji.
  5. Jeżeli do zacisków dodatkowego wejścia ma być podłączonaczujka, wykonać otwór w tylnej ściance obudowy, przeprowadzićprzez niego przewody i przykręcić je do zacisków. Maksymalnadopuszczalna długość przewodów: 3 m.
  6. Przymocować tylną ściankę obudowy do powierzchni montażowej.
  7. Zamknąć obudowę czujki.
  8. Zamocować magnes, uwzględniając maksymalną dopuszczalnąodległość od kontaktronu
   Maksymalne zasięgi kontaktronów czujki SATEL AMD-100

   Maksymalne zasięgi kontaktronów czujki SATEL AMD-100

  9. Określić, który kontaktron będzie aktywny (patrz: instrukcjaobsługi kontrolera ACU-100 lub instrukcja programowaniacentrali z serii INTEGRA lub VERSA).
  10. Uruchomić tryb testowy i sprawdzić, czy po odsunięciu magnesu(otwarciu okna lub drzwi) zaświeci się dioda LED. Jeżeli używanejest dodatkowe wejście, sprawdzić, czy naruszenie podłączonejdo niego czujki spowoduje zaświecenie diody LED.
  11. Wyłączyć tryb testowy. Czujka jest gotowa do pracy.
  Wymiary obudowy i położenie kontaktronów czujki SATEL AMD-100

  Wymiary obudowy i położenie kontaktronów czujki SATEL AMD-100


Materiały do pobrania